Přehled

Seznam
Skupiny ABCD
Skupiny EFG
Pavouk - 3.fáze
Konečné pořadí TOP16


List 1: Seznam


Jméno (zkrácené) Celé jméno Narozeni Oddíl
1 Nevřela Nevřela Daniel
SKC Zruč n.Sázavou
2 Beran Beran Tomáš
Sokol Čáslav
3 Dusil Dusil Filip
Sokol Malín
4 Lövl Lövl Jan
Sokol Čáslav
5 Cyrus Cyrus Miroslav
Sokol Čáslav
6 Buriánek Buriánek Daniel
Sokol Velký Osek
7 Vala Vala Martin
Sokol Malín
8 Janeček Janeček Martin
Sokol Močovice
9 Liška Liška Josef
Sokol Močovice
10 Jirásek Jirásek Zdeněk
Sokol Malín
11 Líska Líska Filip
Sokol Čáslav
12 Táborský Táborský Vladimír
Sokol Zbraslavice
13 Salák Salák Alois
Sokol Starý Kolín
14 Váša Váša Jan
Sokol Uhl.Janovice
15 Kolman Kolman Leon
Sokol Malín
16 Kepka Kepka Jaroslav
Sokol Malín

List 2: Skupiny ABCD

Skupina A Nevřela Janeček Liška Kepka Body Místo
Nevřela XXX 3:0 (5, 3, 10) 3:0 (6, 7, 11) 3:0 (7, 4, 4) 6 1.
Janeček 0:3 (-5, -3, -10) XXX 3:0 (7, 7, 7) 3:1 (10, 7, -8, 12) 5 2.
Liška 0:3 (-6, -7, -11) 0:3 (-7, -7, -7) XXX 3:1 (11, 13, -4, 6) 4 3.
Kepka 0:3 (-7, -4, -4) 1:3 (-10, -7, 8, -12) 1:3 (-11, -13, 4, -6) XXX 3 4.


Skupina B Beran Vala Jirásek Kolman Body Místo
Beran XXX 3:1 (-9, 2, 4, 5) 3:0 (10, 9, 10) 3:0 (6, 5, 10) 6 1.
Vala 1:3 (9, -2, -4, -5) XXX 3:0 (4, 8, 5) 3:0 (4, 6, 9) 5 2.
Jirásek 0:3 (-10, -9, -10) 0:3 (-4, -8, -5) XXX 1:3 (-10, -4, 10, -8) 3 4.
Kolman 0:3 (-6, -5, -10) 0:3 (-4, -6, -9) 3:1 (10, 4, -10, 8) XXX 4 3.


Skupina C Dusil Buriánek Líska Váša Body Místo
Dusil XXX 3:1 (-16, 8, 8, 10) 3:1 (-10, 3, 7, 2) 3:0 (2, 7, 7) 6 1.
Buriánek 1:3 (16, -8, -8, -10) XXX 3:2 (-8, 7, 9, -6, 11) 3:0 (3, 9, 9) 5 2.
Líska 1:3 (10, -3, -7, -2) 2:3 (8, -7, -9, 6, -11) XXX 3:0 (8, 8, 3) 4 3.
Váša 0:3 (-2, -7, -7) 0:3 (-3, -9, -9) 0:3 (-8, -8, -3) XXX 3 4.


Skupina D Lövl Cyrus Táborský Salák Body Místo
Lövl XXX 3:0 (8, 7, 9) 2:3 (-7, 8, 6, -10, -8) 3:0 (4, 7, 7) 5 2.
Cyrus 0:3 (-8, -7, -9) XXX 1:3 (-9, -8, 7, -8) 3:0 (7, 4, 3) 4 3.
Táborský 3:2 (7, -8, -6, 10, 8) 3:1 (9, 8, -7, 8) XXX 3:0 (8, 8, 2) 6 1.
Salák 0:3 (-4, -7, -7) 0:3 (-7, -4, -3) 0:3 (-8, -8, -2) XXX 3 4.

List 3: Skupiny EFG

Skupina E Nevřela Janeček Liška Táborský Lövl Cyrus Body Místo
Nevřela XXX 3:0 (5, 3, 10) 3:0 (6, 7, 11) 3:1 (7, 6, -8, 9) 3:0 (13, 8, 7) 3:0 (6, 8, 10) 10 1.
Janeček 0:3 (-5, -3, -10) XXX 3:0 (7, 7, 7) 3:0 (5, 10, 7) 1:3 (-3, 7, -7, -7) 3:0 (9, 7, 9) 8 3.
Liška 0:3 (-6, -7, -11) 0:3 (-7, -7, -7) XXX 3:2 (-9, 7, 5, -10, 13) 0:3 (-3, -6, -6) 2:3 (-6, -7, 14, 10, -6) 6 6.
Táborský 1:3 (-7, -6, 8, -9) 0:3 (-5, -10, -7) 2:3 (9, -7, -5, 10, -13) XXX 3:2 (7, -8, -6, 10, 8) 3:1 (9, 8, -7, 8) 7 4.
Lövl 0:3 (-13, -8, -7) 3:1 (3, -7, 7, 7) 3:0 (3, 6, 6) 2:3 (-7, 8, 6, -10, -8) XXX 3:0 (8, 7, 9) 8 2.
Cyrus 0:3 (-6, -8, -10) 0:3 (-9, -7, -9) 3:2 (6, 7, -14, -10, 6) 1:3 (-9, -8, 7, -8) 0:3 (-8, -7, -9) XXX 6 5.Skupina F Beran Vala Kolman Dusil Buriánek Líska Body Místo
Beran XXX 3:1 (-9, 2, 4, 5) 3:0 (6, 5, 10) 1:3 (-9, 5, -8, -9) 3:0 (7, 11, 8) 3:1 (4, -5, 7, 5) 9 2.
Vala 1:3 (9, -2, -4, -5) XXX 3:0 (4, 6, 9) 1:3 (8, -9, -9, -6) 3:1 (-8, 6, 6, 11) 2:3 (-7, 12, -7, 9, -7) 7 3.
Kolman 0:3 (-6, -5, -10) 0:3 (-4, -6, -9) XXX 0:3 (-8, -3, -4) 2:3 (9, 10, -8, -4, -6) 1:3 (-2, -6, 3, -6) 5 6.
Dusil 3:1 (9, -5, 8, 9) 3:1 (-8, 9, 9, 6) 3:0 (8, 3, 4) XXX 3:1 (-16, 8, 8, 10) 3:1 (-10, 3, 7, 2) 10 1.
Buriánek 0:3 (-7, -11, -8) 1:3 (8, -6, -6, -11) 3:2 (-9, -10, 8, 4, 6) 1:3 (16, -8, -8, -10) XXX 3:2 (-8, 7, 9, -6, 11) 7 5.
Líska 1:3 (-4, 5, -7, -5) 3:2 (7, -12, 7, -9, 7) 3:1 (2, 6, -3, 6) 1:3 (10, -3, -7, -2) 2:3 (8, -7, -9, 6, -11) XXX 7 4.Skupina H Kepka Jirásek Váša Salák

Body Místo
Kepka XXX 3:1 (-7, 5, 8, 7) 3:0 (9, 7, 6) 2:3 (-10, 7, -10, 7, -9)

5 2.
Jirásek 1:3 (7, -5, -8, -7) XXX 3:0 (7, 8, 11) 3:0 (3, 9, 9)

5 1.
Váša 0:3 (-9, -7, -6) 0:3 (-7, -8, -11) XXX 1:3 (8, -1, -8, -7)

3 4.
Salák 3:2 (10, -7, 10, -7, 9) 0:3 (-3, -9, -9) 3:1 (-8, 1, 8, 7) XXX

5 3.

List 4: Pavouk - 3.fáze

1 Nevřela
Nevřela

2 Líska 3:1 (-8, 8, 8, 3)
Nevřela
3 Janeček
3:1 (7, 6, -6, 9)


Beran

4 Beran 3:0 (12, 8, 9)

Nevřela
5 Lövl

3:1 (7, 8, -9, 4)


Lövl

6 Vala 3:0 (1, 1, 1)
Dusil
7 Táborský
3:1 (8, 7, -9, 9)


Dusil

8 Dusil 3:2 (-10, -3, 9, 7, 7) o 3. místo:Beran
BeranLövl 3:1 (-9, 8, 9, 4)

List 5: Konečné pořadí TOP16

1. Nevřela Daniel
SKC Zruč n.Sázavou
2. Dusil Filip
Sokol Malín
3. Beran Tomáš
Sokol Čáslav
4. Lövl Jan
Sokol Čáslav
5.-8. Líska Filip
Sokol Čáslav
5.-8. Janeček Martin
Sokol Močovice
5.-8. Vala Martin
Sokol Malín
5.-8. Táborský Vladimír
Sokol Zbraslavice
9.-10. Cyrus Miroslav
Sokol Čáslav
9.-10. Buriánek Daniel
Sokol Velký Osek
11.-12. Liška Josef
Sokol Močovice
11.-12. Kolman Leon
Sokol Malín
13. Jirásek Zdeněk
Sokol Malín
14. Kepka Jaroslav
Sokol Malín
15. Salák Alois
Sokol Starý Kolín
16. Váša Jan
Sokol Uhl.Janovice